Loyaliteit van een kind richting zijn ouders / verzorgers

Posted by: Josanne Verhoof in

Als ouder zul je waarschijnlijk al wel eens van het begrip loyaliteit gehoord hebben. Het staat voor de onlosmakelijke band tussen jou als ouder en jouw kleintje. Jouw kleintje heeft zijn bestaan te danken aan jou als ouder, waardoor er een speciale connectie tussen jullie is ontstaan. Een kindje zal dan ook onlosmakelijk, zichtbaar en onzichtbaar, loyaal zijn aan zijn ouders. Het kan een uitdaging zijn om hier een juiste balans in te vinden, omdat het loyaliteitsprincipe bestaat uit zowel geschreven als ongeschreven waarden en normen. Als deze balans verstoord raakt, kan dit zorgen voor moeilijkheden binnen het loyaliteitsprincipe. 

Verschillende soorten loyaliteit

Om het loyaliteitsprincipe beter te kunnen begrijpen en te gaan herkennen binnen jouw eigen situatie, is het belangrijk om te weten welke vormen van loyaliteit er bestaan. 

Existentiële Loyaliteit

Deze vorm van loyaliteit ontstaat bij de geboorte van een kindje. Als een kindje geboren wordt, blijft hij daardoor altijd verbonden aan zijn ouders en heeft hij bepaalde ‘verplichtingen’ tegenover hen. Ongeacht hoe goed of slecht de relatie tussen het kind en zijn ouders ook is, of hoe erg het gedrag van ouders het kindje beïnvloedt, dit loyaliteitsprincipe zal altijd blijven gelden.

Verticale loyaliteit

Deze vorm van loyaliteit ontstaat tussen de generaties van een familie. Dit loyaliteitsprincipe zakt dus van generatie op generatie verder naar beneden. Een kindje heeft het recht om geborgenheid, warmte en betrokkenheid van zijn ouders te ontvangen. Als een kindje dit niet van zijn ouders ontvangt is er sprake van een destructief gerechtigde aanspraak. Deze loyaliteit tussen de generaties kan niet worden verbroken, maar wel ontkend worden of beschadigd raken. 

Horizontale loyaliteit

Deze vorm van loyaliteit ontstaat bij relaties die een persoon zelf uitkiest. Dit loyaliteitsprincipe verspreidt zich dus per persoon in de breedte verder uit. Voorbeelden hiervan zijn: vrienden, een partner of collega’s. Hierbij is het wel belangrijk dat er een balans blijft bestaan om de loyaliteit te blijven behouden. Deze vorm van loyaliteit kan verbroken worden in tegenstelling tot de verticale loyaliteit. 

Gespleten Loyaliteit

Bij gespleten loyaliteit kun je denken aan een situatie waarbij de beide ouders niet op één lijn zitten binnen hun opvoedingsprincipes. Een voorbeeld hiervan is wanneer vader wilt dat het kindje op voetbal gaat, terwijl moeder wilt dat het kindje zelf een sport naar keuze uitkiest. Het kan voorkomen dat een kindje binnen dit soort situaties vast komt te zitten tussen beide ouders, omdat hij richting beide een sterk gevoel van loyaliteit ervaart. Voor jouw kleintje is het dan ook het meest helpend als je als ouders samen op één lijn zit, of in ieder geval één en dezelfde mening/ visie communiceert naar jouw kindje om een zo’n prettig mogelijke ontwikkeling te stimuleren. 

Als een kindje wordt opgevoed door opvoeders die niet zijn eigen biologische ouders zijn, bestaat het gevoel van loyaliteit richting zijn biologische ouders wel nog steeds. Het is dan ook altijd belangrijk om deze gevoelens van loyaliteit niet te onderkennen, maar juist te erkennen en te benoemen. Een veilige hechting speelt hierbij een belangrijke rol.

Onzichtbare Loyaliteit

Deze vorm van loyaliteit komt voor wanneer opnieuw beide ouders niet op één lijn zitten binnen de opvoeding en waarbij de ene ouder negatief spreekt over de andere ouder. Het kindje kan hierbij het gevoel creëren dat hij niet openlijk loyaal zou mogen zijn tegen de andere ouder. Hij zal hierbij via non-verbaal gedrag wel laten blijken aan de andere ouder dat hij wel degelijk de loyaliteit voelt. 

Moeilijkheden in de Loyaliteit

Moeilijkheden in de loyaliteit kunnen mogelijk voorkomen wanneer een kindje veel verschil ervaart tussen de cultuur, klasse en de context van zijn gezin en die van anderen. Een kindje met een dubbele nationaliteit zou bijvoorbeeld ook een dubbele loyaliteit kunnen ervaren. Dit komt doordat de verschillen in de context van het geboorteland en het land waar hij nu woonachtig is erg van elkaar verschillen. Wanneer een kindje niet tussen de verschillende loyaliteiten zou kunnen of mogen wisselen, kan dat moeilijkheden opleveren.

Verworven Loyaliteit

Deze vorm van loyaliteit komt voor uit verkregen diensten, waardoor deze loyaliteit dan ook kan groeien. Wanneer je iemand een dienst bewijst van zorg en betrokkenheid, zal dit loyaliteitsprincipe groeien.

Zoals je hebt gelezen is het loyaliteitsprincipe best een ingewikkeld proces. Zeker omdat het niet altijd gedrag is wat je duidelijk kunt herkennen. Wat voor jou als ouder het belangrijkste is om te weten, is om jouw kleintje zo veilig, liefdevol en autonoom mogelijk op te laten groeien, waarbij je stilstaat bij het feit dat jouw kleintje onlosmakelijk verbonden is met jullie als ouders en hier dan ook nooit een keuze in zou mogen maken. 

Wil je in één keer alle informatie over de slaapontwikkeling van jouw kleintje en tips & tricks over opvoeding? Dan weet ik zeker dat The Sleep Dojo iets voor jou is! Door middel van video trainingsmodules, gastsprekers, webinars, Live Q&A’s , Casestudy’s en de mogelijkheid om vragen te stellen aan verschillende slaapcoaches zorgen we ervoor dat jij en jouw kleintje weer de slaap ontvangen die jullie verdienen! Bekijk The Sleep Dojo hier!

Gebruikte bronnen

D205: Problemen in de loyaliteit van jeugdige aan ouder | Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.nji.nl/cap-j/d205-problemen-in-de-loyaliteit-van-jeugdige-aan-ouder

Nabuurs, M. (2013). Basisboek Systeemgericht werken (Dutch Edition) (01 editie). Nederland, Amersfoort:ThiemeMeulenhoff bv.

UP