Werkwijze

 1. Aanmelding gezin via Villa Bimbi (PGB of ZIN), Praktijk de Wens (ZIN onderaannemerschap) of Buro Andersom (ZIN onderaannemerschap). Onze ondersteuning verloopt dus vanuit de gemeenten. Gemeenteconsulenten, professionals en ouders zelf kunnen zich aanmelden bij Villa Bimbi. 

  Voor jou als ouder is de ondersteuning kosteloos en zal worden vergoed door de gemeente mits er aan de voorwaarden voldaan kan worden.

 2. Intakegesprek online of aan huis (afhankelijk van de mogelijkheden vanuit de hulpverlener en de mogelijkheden en behoeften het gezin)

  Tijdens dit intakegesprek wordt bepaald welke vorm van ondersteuning geboden zal worden en de daarbij behorende intakevragenlijst (hulpverleningsplan, intakevragenlijst en toestemmingsverklaring bij ZIN, familieplan, intakevragenlijst, toestemmingsverklaring, hulpverleningsplan en PGB-check bij PGB).

  ZIN - deze vorm van ondersteuning is mogelijk binnen de gecontracteerde gemeenten:

  1. Oosterhout
  2. Gilze-Rijen
  3. Aalburg
  4. Geertruidenberg
  5. Dongen
  6. Breda
  7. Etten-Leur
  8. Tilburg
  9. Waalwijk
  10. Heusden
  11. Hilvarenbeek
  12. Goirle
  13. Loon op Zand
  14. Oisterwijk
  15. Altena
  16. Drimmelen
  17. Mook en Middelaar
  18. Gennep
  19. Bergen
  20. Venray
  21. Horst a.d. Maas
  22. Beesel
  23. Peel en Maas

  PGB - deze vorm van ondersteuning is mogelijk binnen de volgende provincies:

  1. Noord Brabant
  2. Limburg
  3. Zeeland
  4. Zuid-Holland
  5. Noord-Holland
  6. Utrecht
  7. Gelderland
  8. Flevoland
  9. Overijssel

 3. Na het intakegesprek wordt het persoonlijke hulpverleningsplan en slaapplan/gedragsplan opgesteld / verder uitgewerkt n.a.v. het logboek dat het gezin voor twee dagen bijhoudt. Het slaapplan wordt aan huis of online besproken (afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van het gezin). Het plan wordt indien nodig aangepast tijdens het gesprek.

 4. Nadat het plan is besproken gaat het gezin aan de slag met de uitvoering van het plan. De mogelijkheid voor contact via Whatsapp wordt gecreëerd doordat er een groepswhatsapp aan wordt gemaakt. Hierin mag dagelijks de informatie van het gezin worden gedeeld en beantwoordt de hulpverlener deze tussen maandag en zaterdag minimaal één keer per dag. Daarnaast zullen er huisbezoeken en online gesprekken op maat worden ingepland. Meestal ziet de verdeling er als volgt uit:

  1. Eerste 2 weken elke week één huisbezoek
  2. Daarna om de week één huisbezoek
  3. Daarna om de 4 weken één huisbezoek tot doel is behaald

  *Voor bovenstaande opties geldt dat in de tussentijd zoveel mogelijk het eigen netwerk in wordt gezet ter ontlasting van de huidige gezinssituatie en zal de hulpverlening vanuit Villa Bimbi telefonisch bereikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag minimaal tussen 09:00 en 17:00 uur, op afspraak tussen 19:00 en 21:30 uur en op zaterdag wordt er één keer op vragen gereageerd.

 5. Na circa 8 a 12 weken wordt een tussenevaluatie ingepland met het gezin. Dit kan zowel aan huis als online plaatsvinden. Tijdens de tussenevaluatie worden de opgestelde doelen beoordeeld en een nieuw plan van aanpak met het gezin opgesteld. Dit verslag wordt naar ouders en hulpverlener gestuurd ter ondertekening bij akkoord.

 6. Op het moment dat ouders aangeven de doelen te hebben behaald zal er een exitgesprek plaatsvinden. Nadien wordt er nog een groeiplan voor het gezin gemaakt zodat ze weten wat ze in de toekomst kunnen verwachten en zal nadien de ondersteuning worden afgesloten.

Embed iList – Villa Bimbi